១៨ មិនា ២០២០|

លោក ស្រ៊ន សំឫទ្ធី អភិបាលរង​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង រួមនឹងតំណាង​មន្ទីរជំនាញ​សំខាន់ៗ​ក្នុងខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង អញ្ជើញ​ធ្វើជា​វាគ្មិន​សន្និ​សីទ​​សារព័ត៌មានស្ដីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់​ឆ្នាំង» នៅសាលប្រជុំ ​B […]