ការប្រកួតជម្រេីសជេីងឯកកម្ពុជា លីគ២ រដូវកាល២០២០នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ

ការប្រកួតជម្រេីសជេីងឯកកម្ពុជា លីគ២រដូវកាល២០២០នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ដោយមាន
១០ ក្រុមចូលរួមប្រកួត។

ក្រុមទាំង១០មានដូចជា សៀមរាបអេហ្វស៊ី, កោះកុងអេហ្វស៊ី, ឫទ្ធីសែន, សមាគមបាល់ទាត់ព្រៃវែង, មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ, ស្វាយរៀង, កំពង់ស្ពឺ, ISI Dangkor Senchey, យុវជនភ្នំពេញក្រោន និង Tiffy Army U21។

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង