ប្រជា​ពលរដ្ឋក្នុង​ឃុំចំនួន​២ នៅ​ស្រុក​ទឹក​ផុស ប្រមូល​គ្នា​រៀប​ធ្នស់​បិទ​បញ្ចាល់​ទឹក​ស្ទឹង ដើម្បី​ស្រោច​ស្រព​ស្រូវ​វស្សា​ជាង ​១០០០ហិ​កតា​

កំពង់ឆ្នាំង៖ ប្រជា​ពល​រដ្ឋ នៅ​ក្នុង​ឃុំជៀប និង​ឃុំខ្លុង​ពពក ស្រុក​ទឹកផុស រួមជាមួយ​ក្រុម​ការងារ​មន្ទីរធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម​ខេត្តកំពង់​ឆ្នាំង​ កាល​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ បានចុះ​រៀបធ្នស់​បិទ​បញ្ចាល់​ទឹក​ស្ទឹ​ង​ ដើម្បី​ស្រោច​ស្រព​ផ្ទៃដី​ដំណាំស្រូវ​វស្សា​របស់​បងប្អូ​ន​ប្រជា​កសិករ​ដែល​មាន​​ចំនួន​ជាង ១០០០ហិកតា ក្នុងឃុំជៀប និងឃុំខ្លុងពពក ។​
គួរបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ការងាររៀបធ្នស់​បិទ​បញ្ចាល់​ទឹកស្ទឹង​នេះ មន្ទីរ​ធនធានទឹក និងឧតុនិយម​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ បានផ្តល់​សំភារៈស​ម្រាប់កា​រងារ​នេះ​​ផង​ដែរ​ ៕

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង