ហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវ «អរគុណសន្តិភាព»?

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សូមបង្ហាញនូវវីដេអូចំនួន១៤នាទី និង ០៧វិនាទី ជាមួយចំណងជើងថា ហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវ «អរគុណសន្តិភាព»? ដើម្បីបង្ហាញជូនមហាជនថា ដោយសារតែសន្តិភាពទើបធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយនិងមានការ អភិវឌ្ឍន៍ដូចសព្វថ្ងៃ។

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង