ក្រសួង​បរិស្ថាន ហាម​ឃាត់​ការ​ទិញ-លក់ ការ​ដឹកជ​ញ្ជូន ការ​ប្រមូល និង​ការ​ធ្វើសន្និធិកេសរ​កូល​ព្រៃ នៅក្នុង​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង