កម្លាំង​នគរបាល​​ទើប​​តាំង​​ស៊ុប​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ចំនួន​១០០​នាក់ ចូល​រួម​​សម្អាត​ទីធ្លា​ជុំវិញ​​សួន​​នាង​​កង្រី ​និង​​សួនច្បារ​​​ទល់​​មុខ​​​វិមាន​​ឯក​រាជ្យ​ របស់​​ក្រុ​ង​​កំពង់​​ឆ្នាំង​​​​

កំពង់ឆ្នាំង ៖ កម្លាំងនគរបាលដែលទើបតាំងស៊ុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌចំនួន ១០០ នាក់របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​បានចូលរួមសម្អាតទីធ្លាជុំវិញសួននាងកង្រី និងសួនច្បារទល់មុខវិមានឯករាជ្យ របស់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។

ការចូលរួមសម្អាតទីធ្លាជុំវិញសួននាងកង្រី និងសួនច្បារទល់មុខវិមានឯករា​ជ្យ ដើម្បី​អនាម័យ និងសោភណ្ឌភាព របស់​ក្រុង​កំពង់​ឆ្នាំង​៕

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង