ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់នៅសប្តាហ៍នេះ ខណៈដែលសីតុណ្ហភាពអតិបរមាអាចកើនដល់ ៣៩អង្សារ

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង