ជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ រួមនិងខ្យល់មូសុងឦសានមធ្យម បានកំពុងបក់គ្រប់ដណ្ដប់មកលើកម្ពុជា

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដោយ បញ្ជាក់ ថាតាមរយៈការ តាមដាន ស្ថានភាពអាកាសធាតុជាប់ជាបន្តសង្កេតឃើញថា ជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ ជាមួយនឹងខ្យល់ មូសុងឦសាន មធ្យម បានកំពុងបក់គ្រប់ដណ្ដប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បន្តថា ដោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់ ៣ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា៕

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង