លោក ចាន់ មករា បង្ហើរសំនៀងថ្មីជាមួយបទ «Covid-19 អង្រួនពិភពលោក»

លោក ចាន់ មករា ដែលបានល្បីល្បាញតាមរយៈបទ «ចាប់យំល្វើយៗ» និងបទ «ព្រះឥន្ទទាត់សី» នោះពេលនេះបានបង្ហាញ សំឡេងជាថ្មីជាមួយបទ «Covid-19 អង្រួនពិភពលោក»។

បទ«Covid-​19 អង្រួន​ពិភពលោក»​ ត្រូវបានរៀបចំ​ផលិតដោយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ។ បទនេះ បង្ហាញ​ការអប់រំ​ពីវិធី​ការពារ​ការឆ្លង​ជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើម៉ាស់ ឬក្រមា។

បទនេះ ក៏បានអប់រំដល់​ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យចេះថ្លឹង​ថ្លែងក្នុងការតាមដាន​ព័ត៌មាន ធ្វើយ៉ាង​កុំស្តាប់ កុំជឿតាម​​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​ទាំង​ឡាយ ត្រូវរកប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់។

បទ «Covid-19 អង្រួនពិភពលោក» ក៏បានអំពាវនាវទៅដល់អ្នកលក់ម៉ាស់ កុំឱ្យឆ្លៀត​កេង​ចំណេញ​លក់​ថ្លៃហួស​ហេតុ​ក្នុង​ពេល​ដែល​ប្រទេសជួបការលំបាក។

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង