ដាក់សំណាញ់ជុំវិញទីលានបាល់ទាត់មុខសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ​ដើម្បីការពារ​អ្នកធ្វើដំណើរ​

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ នេះ ក្រុមការងារជំនាញ កំពុងមមាញឹក ដំណើរ​ការ​តម្លើង​សំណាញ់​ជុំវិញ​បរិវេណ​ទីលាន​បាល់​ទាត់​មុខ​សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ការ​តម្លើង​សំណាញ់​​នេះ​ក្នុងគោល​បំណង ដើម្បី​​ការពារ​​បាល់​​មិន​អោយ​ចេញ​ក្រៅ​ ដែល​អាចប៉ះ​ចំ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​​ឆ្លងកាត់​​នៅ​ពេល​មាន​ការ​ប្រកួតម្តង​ៗ​៕

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង