ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត ​ក្រុង​ ស្រុក​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ ដំណើរ​ការ​ទៅ​ដោយ​រលូន

កំពង់ឆ្នាំង ៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានដំណើរការទៅដោយរលូន មិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងឡើយ ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ ឈឹម ចាន់ធនប្រធានគណកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

លោក ឈឹម ចាន់ធន បានឲ្យដឹងថា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានការិយាល័យបោះឆ្នោត ចំនួន៨ការិយាល័យ និងមានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន ៤២៧ នាក់ និងមានគណបក្សនយោបាយ ចំនួន៥ ដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុង ស្រុក អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០២៤នេះ ។

លោក ប្រធានគណកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានឲ្យដឹងថា សម្រាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមាន២៣ អាសនៈ និងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុកមាន ១៤០ អាសនៈ ៕

ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ វិទ្យុ ម៉ាយអេហ្វអឹម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង